Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. X cookies accepteren

Webrichtlijnen

Webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ook gemeenten, waterschappen en provincies zijn verplicht om aan deze webrichtlijnen te voldoen.

Eind eind 2008 is er een bestuursakkoord ondertekend door het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten), IPO (Interprovinciaal Overleg) en Unie van Waterschappen.

Deze maatregelen moeten er toe leiden dat alle websites van gemeenten, waterschappen en provincies voldoen aan de minimale toegankelijkheidseisen welke zijn onder gebracht in 5 ‘principes’. De 5 principes bevatten samen 22 richtlijnen, die weer zijn onderverdeeld in succescriteria. Meer informatie over de 22 richtlijnen vindt u op via deze link.

Kaart afbeeldingen in een website

Binnen de webrichtlijnen vraagt geo-informatie, net als bijvoorbeeld het plaatsen van video materiaal, speciale aandacht. Het toetsen van, binnen een website opgenomen geo-informatie aan de webrichtlijnen, is dan ook niet eenvoudig. Geo-informatie is namelijk voor een groot deel van de 22 richtlijnen daadwerkelijk (technisch) te toetsen maar een aantal andere richtlijnen zijn simpelweg niet technisch toetsbaar. Deze laatste zijn met name afhankelijk van de inhoud, de opmaak van de kaart, de bediening of bevraging of aanvullingen rondom of vanuit de kaart.

Technisch toetsen en bediening met een toetsenbord

Gemeente Geostede heeft zich gefocused op de 2 belangrijkste en meest besproken onderwerpen rondom ‘geo-informatie conform webrichtlijnen’ namelijk: technisch toetsen aan webrichtlijnen en de bediening van de kaart met het toetsenbord.

Lees meer over de toepassing van- en toetsing van webrichtlijnen [binnenkort volgt hier meer informatie]