Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. X cookies accepteren

Gemeente Geostede biedt een geo-portaal aan

Gemeente Geostede heeft een schat aan ‘open data’ tot haar beschikking. Deze data willen zij graag delen in eigen organisatie, met andere overheidsorganisaties maar zeker ook met haar burgers en bedrijven. Het beschikbaar stellen van data heeft als doel dat anderen deze kunnen gebruiken. Maar hoe biedt je al deze data als gemeente aan? En hoe informeer je de verschillende doelgroepen? Dit blijkt toch best vaak complex, kostbaar en tijdrovend te zijn.

Gebruik maken van data

Om het gebruik van data te stimuleren is het een must om deze informatie laagdrempelig en afgestemd op de doelgroep aan te bieden. Immers, als betrouwbare en actuele data makkelijk vindbaar is en overzichtelijk wordt aangeboden wordt er vanzelf meer en meer gebruik van gemaakt.

Geostede heeft hiervoor de oplossing: Een portaal

Een portaal is een plek zoals een ‘Store’

Een portaal is een plek zoals een ‘Store’ waar, in plaats van muziek of apps, geografische data, kaarten en apps te vinden zijn. Het aanbod is afgestemd op de behoefte van de gebruiker. De ‘Store’ van Geostede heeft geen winkel-karakter en wordt daarom aangeduid met de passende benaming: portaal.

ArcGIS Online-portaal 

Geostede heeft op basis van ArcGIS Online het ‘Portaal’ geconfigureerd. De beheerder heeft verschillende mogelijkheden om het in te richten. Op deze manier kunnen burgers, bedrijven, politie, eigen medewerkers van gemeente Geostede en brandweer gebruikersvriendelijke data-sets kaarten en apps zoeken, vinden en gebruiken vanaf één plek.

Informatievoorziening voor collega’s, burgers en bedrijven

Het portaal kan multifunctioneel worden ingezet. Immers, niet alle informatie binnen een organisatie is ‘open data’ en mag publiekelijk worden vrijgegeven. Het ArcGIS Online-portaal heeft de mogelijkheid data deels openbaar en deels achter login weer te geven.

Voordelen portaal

- Overzichtelijk en professioneel (geo)-informatie in- en extern delen.
- Afgestemd op de behoefte van de doelgroep.
- Beveiliging is goed in te regelen per (doel)groep.
- Implementatie met korte doorlooptijd.
- Het portaal is ‘anywhere, anytime and on any device’ benaderbaar en inzetbaar.
- Iedere ArcGIS for Desktop-gebruiker kan er al gebruik van maken.

Complex en kostbaar?

Zeker niet. Gemeente Geostede beschikt, net als veel andere gemeenten in Nederland, over een ArcGIS Online for Organizations-account. Neem voor meer informatie contact met ons op.  

 

Geostede.nl is een fictieve gemeente website gebaseerd op diverse gemeente websites.