Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. X cookies accepteren

ArcGIS voor Gemeenten

Geo-informatie is, voor het goed functioneren van een moderne maatschappij, zeker in Nederland, waar ruimte schaars en kostbaar is essentieel. Dat geldt met name voor gemeenten omdat daar de meest concrete afwegingen plaatsvinden over de inrichting en het gebruik van de ruimte.

Geo-informatie en analyses 

Geo-informatie en geografische analyses vormen het uitgangspunt voor beleid en voor het maken van verantwoorde keuzes. Het helpt om besluiten te maken en nog beter te onderbouwen. Geo-analyses geven inzicht in wat er is gebeurd, wat er nu gebeurd en wat er gaat gebeuren. Het helpt bij het aanwijzen van woningbouwlocaties, de uitbreiding van bedrijfsterreinen maar ook op het gebied van veiligheid, leefbaarheid, zorg en welzijn. Geo-informatie kan ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor groen, openbare voorzieningen en recreatie. Kortom analyses helpen om de openbare ruimte hoogwaardig in te richten en efficiënt te beheren.

Integrale benadering

De complexiteit van de moderne samenleving vereist een integrale benadering en geo-informatie maakt dit bij uitstek mogelijk. Geo-informatie geeft inzicht in waar welke verschijnselen voorkomen. Kaarten visualiseren zaken helder en overzichtelijk. Geografische analyses helpen om de samenhang te doorgronden. De geografische dimensie van gegevens kan worden gebruikt om gegevens te integreren en te koppelen. Zo heeft geo-informatie toegevoegde waarde voor elke medewerker en elk werkproces van een gemeente. Dat is de visie achter ArcGIS voor Gemeenten.

Bekijk en beluister hier interessante webinars.

De juiste geo-informatie, voor iedereen, altijd en overal.